Vara

Sop- och latrinhämtning

Avfall & Återvinning Skaraborgs entreprenör i Vara kommun är Ragn-Sells Recycling AB. Har du frågor gällande hämtning av ditt avfall, kontakta Ragn-Sells Recycling AB. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Faktura

Fakturan för sop- och latrinhämtning skickas från Ragn-Sells Recycling AB. Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsfaktura. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".

Avgifter

Uppdatering pågår. 

Mer information

Läs gärna informationen på vår startsida för sop- och latrinhämtning. På Startsida sop- och latrinhämtning hittar du länkar och dokument gällande information om sop- och latrinhämtning.