Bild på höstfärgade träd på en grön kulle

Information

Här finner du bl.a.  blanketter, information om sluttäckning och vår informationsskrift Avfallsnytt.

Till höger finner du en länk till Avfall Sveriges ordlista.