Avfallsnytt

Avfallsnytt är en informationsbroschyr som delas ut till hushållen två gånger per år. Den delas oftas ut tillsammans med reklamen. Om du har avsagt dig reklam så får du ändå Avfallsnytt då den räknas som samhällsinformation.