Avgifter

I dokumentet till höger finner du mer information om avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera.

Vid frågor om bl.a fakturaärenden och abonnemang, se fliken "Kontakt".