Avgifter

På denna sida hittar du information om följande:

  • AÖS avfallstaxa . Gäller avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera.
  • Avgifter gällande mottagningsavgifter för material till sluttäckning och verksamhetsavfall.

 

Läs mer i våra dokument på sidan.

Vid frågor om bland annat fakturaärenden och abonnemang, se fliken Kontakt.