Avfallsföreskrifter

Föreskrifterna tillsammans med anvisningarna innehåller bestämmelser om hur hushållsvfallet i medlemskommunerna ska hanteras. I dokumenten till höger kan du läsa mer om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörerna. 

Nu finns Föreskrifter om avfallshantering även på finska. Detta med anledning av att Skövde har blivit ett förvaltningsområde för finska språket.