Avfallsplan

Avfallsplanen utgör ett övergripande dokument som riktar sig till alla som bor och verkar i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner samt en avfallsplan för Skara kommun.

Avfallsplanen är att likna vid en kommunal översiktsplan för alla som bor och verkar i området. Avsikten är att de olika aktörerna ska använda avfallsplanen som hjälp och inspiration i sitt egna miljö- och avfallsarbete. De verksamhets- och miljöplaner m m  som tas fram av olika verksamheter är därför att likna vid de detaljplaner som utgår från översiktsplanen.

Avfallsplanen innehåller tre huvudmålsättningar med tillhörande delmålsättningar. Huvudmålsättningarna är: 
 1. Begränsad miljöpåverkan
 2. Mindre avfallsmängder
 3. Giftfri miljö

Målsättningarna återfinns i planens tredje kapitel. Avfallsplanen kan laddas ner via länk till höger.


Avfallsplanen gäller tidsperioden 2011-2020 och den kommer följas upp under 2013 och 2017. Avfallsplanen för Skara antogs 2013-11-01 och gäller till 2021.