Till er som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar och/eller returpapper

Från den 1 januari 2026 är ambitionen att förpackningar och matavfall sorteras ut fastighetsnära i alla flerbostadshus. Utsorteringskrav kommer gälla och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering.

Det kan vara bra att börja se över vilka förutsättningar ni har. Ett tips är att ta hjälp av Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” som finns på avfallsverige.se

Vill ni införa FNI redan nu?

Om ni redan idag vill införa fastighetsnära insamling av förpackningar, gör en intresseanmälan på FTI:s webbplats. De har ansvaret för insamlingen fram till årsskiftet.

Fastighetsnära insamling av förpackningar från 2024

Vill ni starta med fastighetsnära insamling av förpackningar efter årsskiftet kommer ni att kunna vända er till någon av våra godkända entreprenörer som har avtal med oss från och med den 1 januari 2024, se lista.

Ni kommer att ha direktkontakt med entreprenören men det är Avfall & Återvinning Skaraborg som fakturerar er enligt avfallstaxan. Taxan kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida under Taxor, avgifter, fakturor så snart den är beslutad i alla våra medlemskommuner.

SMARTA TIPS FÖR DIG SOM SKA INFÖRA FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

  • Gör det lätt för de boende att lämna sitt avfall. Placera miljörummet så nära bostaden som möjligt och där boende passerar naturligt. 
  • Alla typer av avfall bör kunna lämnas på samma ställe, men i olika kärl.
  • Storleken på miljörummet bestäms av hur många kärl ni behöver. Flexibilitet är bra – ni kanske behöver ändra antalet kärl.
  • För att skapa en bra arbetsmiljö för dem som hämtar er återvinning, försök se till att gångvägarna där kärlen ska rullas är utan trappsteg och på hård yta. Det är bra om avstånden är så korta som möjligt och transportvägarna är tillräckligt breda och anpassade för att tömningsbilen kan komma fram.
  • Miljörummet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent. Det ska finnas god ventilation och bra belysning.
  • Hämtplatsen måste vara utformad så att sopbilen inte behöver backa.
  • Behöver ni rådgivning angående utformning av avfallsutrymme/hämtplats, kontakta oss.

 

OBS! Om ni har en verksamhet i er fastighet som använder samma kärl som de boende behöver ni meddela verksamheten att de ska anmäla samlokaliserad verksamhet

 

Avfallstaxan ska uppmuntra till utsortering av förpackningar

Att ha tillgång till insamling av förpackningar i anslutning till bostaden har visat på ökad utsorteringsgrad jämfört med om man hänvisar till en återvinningsstation. Ökad källsortering ger mindre mängder avfall i restavfallskärlen, vilket innebär att antalet kärl och tömningar kan minskas – en vinst både miljömässigt och ekonomiskt.