Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Krantömmande behållare

Du som har fastighet med insamling av förpackningar eller returpapper i krantömmande behållare, där underjordsbehållare ingår, kommer från och med 2024 få dina behållare tömda av Wadegårds Åkeri som är A&ÅS upphandlade entreprenör.

Innan du installerar en krantömmande behållare

Om du redan har en krantömmande behållare

Regelverk för krantömmande behållare