Dags för fritidshus att sortera matavfall i Essunga, Grästorp och Götene kommuner

År 2024 är det dags att börja sortera matavfall i Essunga, Grästorp och Götene kommun. Enligt EU:s avfallsdirektiv är det obligatoriskt med separat insamling av matavfall i samtliga EU-länder från och med 2024. Matavfallet är en resurs som används till produktion av biogas och biogödsel.

Först ut att starta sortering är kunder i villahushåll.

Vad händer nu?

  • Under april/maj får du ett sopkärl för matavfall till ditt fritidshus.
  • Du får papperspåsar att lägga ditt matavfall i.
  • Du får en hållare till papperspåsen. Hållaren är ventilerad och är viktig för papperspåsens hållbarhet och funktion.
  • Så snart du har fått ditt kärl kan du börja använda det.

 

Senast i maj 2024 kommer du att få information om vilka veckor dina kärl kommer att tömmas. Standard för matavfallskärl är tömning varannan vecka och för restavfallskärl var fjärde vecka.

Familjer med blöjbarn upp till 4 år eller personer med särskilda behov till följd av sjukdom kan anmäla behov av tömning av restavfallskärl varannan vecka via vår e-tjänst.

Framtida förändringar

Det är beslutat om fler förändringar när det gäller hantering av avfall hos privatpersoner. Idag ska alla sortera ut och lämna sina förpackningar på återvinningsstationer. För att underlätta för hushållen ska förpackningar, exempelvis av plast och kartong, samlas in fastighetsnära senast år 2027.
Det kommer att innebära fler kärl till varje fastighet. Detta för att hålla isär förpackningar och matavfall så att materialen kan återvinnas.

Vill du veta mer?

A&ÅS har haft ett antal informationsmöten om matavfallssortering i Essunga, Götene och Grästorps kommuner. Ni som inte hade möjlighet att närvara på något av mötestillfällena, titta och lyssna gärna på presentationen om matavfallsinsamling.

Sorteringsguiden

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Varför ska jag sortera ut matavfall?

Jag vill inte ha något matavfallskärl

Jag vill ha restavfallskärlet tömt varannan vecka

Jag har varmkompost och vill använda jorden till min trädgård

Jag vill byta storlek på mitt gröna kärl

Varför är matavfallskärlet så stort?

Kan jag ansöka om extrakärl? Vi är många i hushållet

Vad kommer det nya abonnemanget att kosta?

Kommer verkligen det gröna kärlet att räcka till när det töms var fjärde vecka?

Vilka mått har det nya matavfallskärlet?

När kommer jag att få fler kärl för sortering av förpackningar?

Hur får jag nya matavfallspåsar?