Två barn som bär en matavfallspåse

Matavfall

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar enligt de nationella målen att samla in matavfall. För närvarande samlas matavfall in från villahushåll i samtliga medlemskommuner.

Låt matavfall bli smart avfall

Miljöstyrande taxa

Det ska löna sig att sortera sitt matavfall och därför har vi en miljöstyrande taxa. Det innebär att årsavgiften för sophämtning är lägre för de hushåll som väljer att sortera sitt matavfall, än för de hushåll som inte gör det. Detta trots att den som sorterar sitt matavfall utöver tömning av det vanliga restavfallet var fjärde vecka (grön tunna), även får tömning av matavfall varannan vecka (brun tunna). Avgifterna regleras på årsbasis.

Film om matavfallssortering - Det naturliga valet


Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00