Två barn som bär en matavfallspåse

Matavfall

Avfall & Återvinning Skaraborg arbetar enligt de nationella målen att samla in matavfall.

För närvarande samlas matavfall in från villahushåll i tio av våra medlemskommuner . Insamling av matavfall i Essunga, Grästorp och Götene startas upp under år 2024.

Miljöstyrande taxa

Det ska löna sig att sortera sitt matavfall och därför har vi en miljöstyrande taxa. Det innebär att årsavgiften för sophämtning är lägre för de hushåll som väljer att sortera sitt matavfall, än för de hushåll som inte gör det. Detta trots att den som sorterar sitt matavfall utöver tömning av det vanliga restavfallet var fjärde vecka (grön tunna), även får tömning av matavfall varannan vecka (brun tunna). Avgifterna regleras på årsbasis.