För flerbostadshus

Information till fastighetsägare och hyresgäster om matavfallssortering vid flerbostadshus.

För oss alla är det självklart att bidra till en skönare och grönare värld. Att samla in matavfall är ett av flera sätt. Nu hoppas vi att du som fastighetsägare och hyresgäst vill hänga på! Dels genom att anmäla din fastighet, dels genom att entusiasmera och motivera de som bor i den.

Varför sortera matavfall?

Se till att nå ut till alla

Fastighetsägarens ansvar

Hyresgästens ansvar

Tips på vägen

Detta är matavfall

Hur du informerar hyresgästen

Nya påsar för flerbostadshus

Utrymme för matavfallssortering

Vad det kostar

Vem du kontaktar

Läs mer här