Läs mer

Litteraturförteckning
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (SFS 2001:1 063)
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160)
Boverkets byggregler (BFS 1993:57)

Länkar
AÖS Renhållningsordning
www.aos.skovde.se/Information1/Renhallningsordning
Avfall Sverige
www.avfallsverige.se
Brandskydd
https://www.brandskyddsforeningen.se/
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00