Vad det kostar

Avgiften för matavfallstunnor är lägre än avgiften för restavfallstunnor. Om dina hyresgäster sorterar allt matavfall kan du dessutom eventuellt minska på antalet restavfallstunnor och på så sätt få en billigare avfallshantering.

I avgiften ingår tömning, hyra för soptunnor, tillgång till återvinningscentral för dina hyresgäster och mervärdesskatt. Sedan kan det tillkomma avgifter för olika tillägg beroende på var soptunnorna står.

Om du väljer att inte sortera matvfall så ökar din avgift för varje lägenhet och år.

Under länkar på sidan finns information om avfallstaxa och avgifter.

Läs nästa avsnitt "Vem du kontaktar" genom att klicka här!