Tidplan och informationsmöten för nya områden

Den första tätort där villahushållen fick möjlighet att sortera matavfall var Skultorp från 1 oktober 2011. Från 1 januari 2012 infördes en miljöstyrande taxa som innebär att årsavgiften ökar med 520 kronor för de hushåll som inte sorterar matavfall och lämnar det i det bruna kärlet.

Vid utgången av 2016 har de flesta villahushållen erbjudits möjlighet att sortera matavfall. Sorteringen har även påbörjats bland villahushållen i Mariestad och Gullspång som är de senast tillkommande medlemskommunerna i AÖS. 

De kommunala bostadsbolagen förväntas vara klara med införandet av matavfallssortering under 2017.

Under 2017 och 2018 kommer de kvarvarande hushållen i villor och flerbostadshus att erbjudas sortering av matavfall och förhoppningsvis kommer vi tillsammans att nå vårt nationella etappmål senast vid utgången av 2018 - att samla in minst hälften av matavfallet!