Informationsmöten

 

För varje nytt område där hushållen får möjlighet att sortera sitt matavfall arrangerar AÖS informationsmöten.
Inbjudan kommer i personliga brev och annonseras även i lokaltidningen. Tag gärna tillfället att höra mer om bakgrunden till sorteringen och var matavfallet tar vägen när vi tömt din bruna tunna. De praktiska tipsen och möjlighten att ställa frågor brukar också uppskattas på de vanligtvis välbesökta informationsmötena.
Hjärtligt välkomna!

Film från informationsmötena - Det naturliga valet