För företag och verksamheter

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter.

I dokumentet finner ni information om hur ni som företag eller verksamhet går tillväga för att starta matavfallssortering.

Under avgifter finns aktuella prisuppgifter i avfallstaxan.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00