För villahushåll

Information till fastighetsägare om matavfallssortering för villahushåll.

Nationella miljömål säger att den totala mängden avfall ska minska och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt. När det gäller matavfall ska återvinningen öka så att växtnäring och energi kan utnyttjas genom biologisk behandling.

Matavfall är en resurs som kan användas för att tillverka fordonsgas. Restprodukten från framställningen blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel.

Matavfall (Brunt kärl)

Nya påsar för villahushåll

Varför sortera matavfall?

Sorteringsguide matavfall

Frågor och svar, matavfall