Miljönär-vänlig

Bli rik genom att laga, låna och återanvända! Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion.

Läs mer på miljönär.se