Slamtömning

Här kan du beställa slamtömning som behöver göars inom 5 arbetsdagar och som ej är akut (akuttömning är tömning som behöver utföras inom 24 timmar). 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, tryck här

För prisuppgift på slamtömning, se gällande taxa här (välj avfallstaxa för din kommun)

Fastighet*
Adress*
Kundnamn*
Telefonnummer*
E-post*
Vill du att denna tömning ersätter nästa ordinarie schemalagda tömning?


Övriga upplysningar