Pågående upphandling

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Se respektive kontaktperson för ytterligare information. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

2018-12-20 Webb-baserat tillträdessystem för sex återvinningscentraler under 2019 med start 2019-02-01. Omfattande kunddata från nio medlemskommuner fördelade på olika datasystem, support, integration med befintlig utrustning och befintliga styr-, regler-, larm-, nivå-, kamera-, inpasserings- och tredjepartssystem samt mobil- och webbapplikationer och funktioner för administration, kommunikation, kryptering, registrering, urval, utbildning, behörighet och statistik, etc.
Anbud senast 2019-01-10
Christina Storm 0500-497697

2018-08-28 Skyddsräcke med nät eller stående galler vid ramp. Galvat.
Hjo: öppningsbart utmed långsidan vid varje container, totalt ca: 40 m
Värsås: stationärt, totalt ca 10 m
Töreboda:  stationärt, totalt ca 75 m
Allt fritt fraktat och monterat på Hjo, Värsås och Töreboda återvinningscentraler.
Anbud senast 2018-09-18
Leif Lindqvist 070-645 46 53

2018-08-28 En motordriven galvad skjutgrind, 6 m bred, ca 2 m hög, höger-hängd. Taggtråd över grind. Fundament. Klämskydd, nödstopp mm och kan kopplas till styrenhet. Anpassad för nordiskt klimat.
Gånggrind, galvad 1 m, heltäckt med ASSA-lås. Fjäderstängning.
Ca 20 m nätstaket 2 m högt plus tre rader taggtråd längst upp. 1 m heltäckning intill gånggrind.
Stolpe inkl fundament för öppningsknapp för skjutgrind, 1,20 m hög
Stolpe inkl fundament för kortläsare och belysningsarmatur, 3,5 m hög
Allt fritt fraktat och monterat på Töreboda återvinningscentral, Borreboda 33 i Töreboda.
Option på serviceberedskap inom 8 timmar vardagar.
Anbud senast 2018-09-18
Leif Lindqvist 070-645 46 53

2018-08-28 2 st rörliga övervakningskameror med rörlig optik inkl stolpinfästning varav en kamera med värmefunktion
1 st utetemperatur och nederbördsmätare inkl funktion för larm snöröjning
1 st styrskåp inomhus med PLC, nätverksswitch, UPS batteridrift samt överspänningsskydd
Styrning av port, ström återställning via fjärrstyrning
1 st kortläsarskåp med LED-belysning anpassat för nordiskt klimat
3 st rörelsesensorer (30m vidvinkel) för styrning av befintlig belysning
6 st containermätare via ultraljudssensor
Funktion för styrning av utfartsgrind
Montering och installation av snösensor inkl larmfunktioner
Dokumentation av installationerna, utbildning av driftspersonal, minst 2 års garanti.
Allt fritt fraktat, monterat och testat på Töreboda återvinningscentral, Borreboda 33 i Töreboda.
Anbud senast 2018-09-18
Leif Lindqvist 070-645 46 53

2018-07-11 Provtagning och laboratorietjänster/analys av grund-, yt- och lakvatten, mark och sediment (anbud senast 2018-08-30). Lisa Weimann 0500-49 80 92

2018-05-16 8 stycken lastväxlarcontainrar á 38 m3 med vändbara lock som kan ställas i 45 och 90 graders vinkel. Leverans till Skövde (anbud senast 2018-06-08). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2018-04-03 Tömning av underjordsbehållare för mat- och restavfall av storlek 3 och 5 kbm med lyftsystem ”Kinshofer”. Underjordsbehållarna är belägna i Skövde tätort. Restavfallet ska avlämnas vid Skövde Värmeverk och matavfallet vid Risängens avfallsanläggning i Skövde (anbud med pris per tömning senast 2018-04-26) Lars Persson 0500-49 88 93

2017-11-21 Hämtning och omhändertagande av farligt avfall från Bångahagens ÅVC och Odenslunds ÅVC under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 (anbud senast 2017-12-01) Christina Storm 0500-497697

2017-08-24 Skärmtak med plåtbeklädnad ca 10 x 3,5 meter, inklusive montering på befintliga C3-block samt mindre elarben i form av ett fåtal lysrörsarmaturer och en lyktstolpen (anbud senast 2017-09-06). Leif Lindqvist, 070-645 46 53 

2017-08-16 En varmförzinkad och motordriven skjutgrind med säkerhetsstopp, nyckelskåp och digital manövrering, ca 5 meter bred och 2 meter hög. Inklusive leverans och montering (anbud senast 2017-09-06). Leif Lindqvist, 070-645 46 53

2017-08-15, diverse mindre markarbeten vid Värsås ÅVC såsom mötesficka utmed grusväg inklusive dräneringstrumma samt asfaltering á ca 35 kvm och uppställning av C3-block (anbud senast 2017-09-06). Leif Lindqvist, 070-645 46 53

2017-06-16, vidareutveckling av molnbaserat administrations- och övervakningssystem för webb och android med maskinintegrering genom codesys i form av intelligenta sopluckor med rfid för distribution av ansvar och kostnader i samband med avfallssortering (anbud senast 2017-07-07). Ewa Dydiszko, 0500-49 80 43.

2017-04-10, 1 styck godsvåg och 1 styck kärlvändare/lyft. Verifierbar godsvåg med ramp samt display och tangentbord i arbetshöjd, att väga minst upp till 300 kilo med mätnoggrannhet á 0,2 gram. Hjulförsedd och mobil kärlvändare/lyft med standardkam för 140-liters sopkärl med lyftkapacitet överstigande 200 kilo och tipphöjd överstigande 1350 millimeter (anbud senast 2017-04-25). Peter Wallström 0501-75 61 23.

2017-04-03, 1 styck "farmartank" á ca 2 - 2,5 kbm för leverans till Odenslunds avfallsanläggning i Gullspång (anbud senast 2017-04-17). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-24, asfaltering av ca 1 600 kvm på Karlsborgs ÅVC (anbud senast 2017-04-10). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 3 stycken containrar á 38 m3 med vändbara lock. Leverans till Skövde (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 2 stycken miljöcontainrar á ca 9-13 m3 med invallning. Enkel dörr på framsidan. Godkänd invändig belysning med en armatur. Leverans till Skövde (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 1 styck miljöcontainer ca 30 m3 med invallning. Enkel dörr på fram- och baksida, diagonalt placerade. Godkänd invändig belysning med två armaturer. Leverans till Mariestad (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-02-23, Krossning av betong, tegel, sten och porslin, etc på Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad (anbud senast 2017-03-13) Jessica Rytter, 0500-49 76 98.

2017-02-17, Molnbaserat administrations- och övervakningssystem för webb och android med maskinintegrering i form av intelligenta sopluckor för distribution av ansvar och kostnader i samband med avfallssortering (anbud senast 2017-03-10) Ewa Dydiszko, 0500-49 80 43.

2017-02-10, Periodisk besiktning av avfallsanläggningar / återvinningscentraler i Hjo, Töreboda, Mariestad, Gullspång och Skövde (anbud senast 2017-03-17) Ylva Sandqvist, 0500-49 80 92

2017-01-12, Flisning, borttransport och behandling av träavfall från Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad och Odenslunds avfallsanläggning i Gullspång (anbud senast 2017-01-31). Jessica Rytter, 0500-49 76 98

2016-12-21, 3 stycken lvx-containrar á 15 kbm för leverans till Falköping (anbud senast 2017-01-09). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2016-12-28, mottagning vid godkänd behandlingsanläggning av ca 325 ton deponirest, varav ca 25 ton asbestavfall. Vid utvärdering beaktas transportkostnaden (anbud senast 2017-01-13). Jessica Rytter, 0500-49 76 98 

2016-12-29, 35 stycken slirbalkar för leverans till Skövde och Karlsborg (anbud senast 2017-01-09). Leif Lindqvist, 070-645 46 53