Pågående upphandling

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Se respektive kontaktperson för ytterligare information. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

 Vi har nu två större upphandlingar som pågår. För mer information, se länkar nedan.

Hämtning av lastväxlarcontainrar och behandling av trädgårdsavfall i Skara kommun.