Pågående upphandling

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Se respektive kontaktperson för ytterligare information. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

Upphandling teleskoplastare

För information, se länk ovan.

Sista anbudsdag: 2019-08-19

___________________________________________________________________________

Upphandling carport

AÖS önskar anbud på uppförande av en enkel byggnad av typ carport för parkering av hjullastare på Odenslunds återvinningscentral i Gullspångs kommun. Byggnadens invändiga mått ca; bredd 5 meter, längd 10 meter och lägsta höjd 4 meter. Grundläggning med markskruv eller betongplintar, väggar av ut- och invändigt målad faluröd träpanel och lutande tak av plåt med ett fall (pulpettak). Byggnadens färdigställande senast 2019-10-31.

För information och visning: Kontakta Leif Lindqvist 070-645 46 53 eller Christina Storm 0500-49 76 97

Sista anbudsdag: 2019-08-31

___________________________________________________________________________

Upphandling av styr- och övervakningssystem för Odenslund ÅVC

3 st rörliga övervakningskameror med minst HD-kvalité med rörlig optik inkl. stolpinfästning varav en kamera fäst i tak i hall, övriga utomhus i master

1 st snösensor inkl. larmfunktion

1 st styrskåp inomhus med PLC, nätverksswitch, UPS batteridrift för minst 4 timmar vid          -20 oc samt överspänningsskydd

Styrning av port, ström återställning via fjärrstyrning

1 st kortläsarskåp med LED-belysning anpassat för nordiskt klimat

6 st rörelsesensorer (ca 30m vidvinkel) för styrning av befintlig belysning

6 st containermätare via ultraljudssensor inkl. larmfunktion

Funktion för styrning av grind via markslingor

Funktion för styrning av portar till hallen och belysning vid registrering i kortläsare

Dokumentation av installationerna, utbildning av driftspersonal och minst 2 års garanti

Allt fritt fraktat, monterat, installerat och testat på Odenslund återvinningscentral, Torsvid Odenslund i Hova under hösten 2019. AÖS ombesörjer grävning för kanalisation.

För information och visning: Kontakta Leif Lindqvist 070-645 46 53 eller Christina Storm 0500-49 76 97

Sista anbudsdag: 2019-08-23