Insamling av förpackningar

Förpackningar lämnas på en  återvinningsstation eller en återvinningscentral. FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) har ansvar för återvinningsstationerna (mer info under länken för återvinningsstationerna)

Från och med 2024-01-01 övergår ansvaret för insamling av förpackningar till kommunerna.