Jag vill anmäla ett ägarbyte.

Anmälan om ägarbyte gör du enklast via vår e-tjänst: Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet. För Essunga, Götene och Vara, tryck här för sophämtning och här för slamtömning.

För att vi ska kunna genomföra ägarbytet behöver vi veta vilket datum som den nye ägaren får tillträde till fastigheten samt den nye ägarens personuppgifter och adress.

Datum