Hur gör jag för att byta kärlstorlek på mitt gröna kärl?

Tryck här för att se hur man gör för att byta kärlstorlek.

Datum