Container för förpackningar behöver tömmas vem kontaktar jag?

Om det avser container placerad på en återvinningsstation (ÅVS) vid till exempel matvarubutiken, kontakta FTI AB. För att komma till deras hemsida där man kan göra felanmälan etc. tryck här.

Avfall & Återvinning Skaraborg har inte ansvaret för insamling av förpackningar. Förpackningsinsamlingen, FTI AB, ansvarar för insamling av förpackningar.

Datum