Hur sorterar jag förpackningar?

Förpackningar ska lämnas i avsedd behållare på en återvinningsstation (ÅVS), de brukar finnas belägna vid t.ex. matvarubutiker. Här hittar du sorteringsguide: Sortera så här - Förpackningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)

Datum