Hur sorterar jag sådant som inte får slängas i den gröna tunnan?

Matavfall, restavfall (brännbart som får läggas i den gröna tunnan) och förpackningar ska sorteras. Exempel på hur du sorterar annat, t.ex. elektronik, farligt avfall osv. tryck här för att komma till sorteringsguide.

Datum