Jag har inte fått min faktura för renhållning, vad gör jag nu?

OBS! Denna information gäller om du får faktura för renhållning direkt från A&ÅS! Om du får faktura direkt från entreprenör som utför sophämtning eller slamtömning, vänligen vänd dig till entreprenören istället.

Den vanligaste anledningen till att kunden inte har fått sin faktura är att kunden har startat en digital brevlåda, t.ex. Kivra. Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) är en myndighet så om kunden har en digital brevlåda och inte har e-faktura eller e-postfaktura kommer fakturan att hamna som ett dokument i den digitala brevlådan.

A&ÅS har inte möjlighet att påverka vilka utskick som kommer till den digitala brevlådan, utan du får själv gå in i brevlådans inställningar och avanmäla digitala utskick från A&ÅS som avsändare. Om du är osäker på hur man gör, kontakta leverantören av den digitala brevlådan för support.

Du behöver vara medveten om att du har samma skyldighet att öppna post i din digitala brevlåda som du har att öppna vanliga fysiska brevutskick.

Om du vill komma i kontakt med oss, anmäl ditt ärende via detta formulär.

Datum