Mitt kärl är smutsigt, kan ni hjälpa mig med att få det rengjort?

A&ÅS tillhandahåller inte någon tjänst för kärltvätt. Ansvaret för skötsel av kärl ligger på fastighetsägaren enligt gällande avfallsföreskrifter (se 21§ Föreskrifter om avfallshantering)

Det finns privata aktörer som säljer tjänst för kärltvätt.

Datum