Vad får jag lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet får du endast lägga sådant som är brännbart och inte förpackningar. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation (ÅVS) för återvinning. Tryck här för att se exempel på restavfall som ska läggas i det gröna kärket.

Datum