Jag vill säga upp min sophämtning.

Sophämtning är lagstadgad och går inte att säga upp. Om du ska flytta så gör du en flyttanmälan här. Om flytten avser Essunga, Götene eller Vara, kontakta respektive entreprenör. Kontaktuppgifter för sophämtning hittar du här och slamtömning här

Om du istället vill ansöka om uppehåll i sop, latrin eller slamtömning så trycker du här sedan väljer du kommun, dispenser och ansökningar, "Ansökan om uppehåll i sophämtning". En av förutsättningarna för att man ska kunna ansöka om ett uppehåll i sophämtning är att fastigheten inte nyttjas. Reglerna kan se lite olika ut för olika kommuner. Detta beror på att vi har fyra nya medlemskommuner och det kommer att ta lite tid att samordna avfallsföreskrifterna etc. Se mer information i ansökningsformuläret.

Datum