Skultorps kvartersnära återvinningscentral, Skövde

Skövde Central med grönt kort

Militärvägen, 541 57 Skövde

Öppettider för alla

 • Tisdag 17-20
 • Lördag 9-12

Öppettider för dig med grönt kort

Alla dagar klockan 12-22.

För att kunna öppna grinden måste du ha ett svenskt körkort och ett svenskt personnummer. Grönt kort kan alla privatpersoner skaffa som är skrivna på postnummer 541 55, 541 56 och 541 57.

Kontaktuppgifter

 

Avfall som du kan lämna på Skultorps kvartersnära återvinningscentral

 • Förpackningar: papper, plast, metall och glas
 • Tidningar
 • Wellpapp
 • Farligt avfall från hushållen
 • Elektronik
 • Batterier och ljuskällor
 • Metall
 • Porslin och keramik
 • Textilier
 • Gräs och löv