Kärlplacering och tömningstider

Kärlplacering och tömningstider

För att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att kärlet/kärlen står framställda enligt anvisning på tömningsdagen. Kärlet/kärlen ska finnas tillgängliga från klockan 06.00.

Hur kärlet ska placeras på tömningsdagen beror på vilken typ av fordon som tömmer soporna i ditt område. Om du är osäker, hör av dig till oss på e-post: info@avfallskaraborg.se .

 

Tänk på att sophämntningsdagen i regel är ändrad de veckor som det infaller en helgdag!