Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Timmersdalas återvinningscentral

Skövde Central med grönt kort

Återvinningscentralen ligger på Bäckedalsvägen 10.

I Skövde finns förutom Risängens återvinningscentral ytterligare sex återvinningscentraler med begränsade öppettider och mottagning. Dessa återvinningscentraler är endast till för hushållens sortering.

Öppettider för alla

  • Tisdag 17-20
  • Lördag 9-12


Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Öppettider för dig med grönt kort

Alla dagar klockan 7-21.

Endast personer med postadress Timmersdala kan ansöka om grönt kortObs! Timmersdalas återvinningscentral är fulltecknad med kunder.

Vi tar inte emot osorterat avfall

Från och med 1/11 ska allt avfall som du lämnar sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Invasiva växter lämnas på Bångahagens ÅVC i Mariestad eller Risängens ÅVC i Skövde. 

Kontaktuppgifter