Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och information om vem du ska kontakta beroende på vad du har för ärende. Se respektive område under menyn. Vissa avfallsrelaterade dispenser hanteras av kommunernas miljömyndighet, dessa hittar ni under externa kontakter.

 

Avfall & Återvinning Skaraborg

Dataskyddsombud

Frågor om fakturaärenden slam

Frågor om fakturaärenden sopor

Frågor om material som kan användas i sluttäckning

Frågor om sophämtning, latrin och abonnemang

Frågor om tömning av enskilda avlopp

Återvinningscentraler

Externa kontaktuppgifter (miljömyndigheter, FTI AB etc.)