Götene återvinningscentral

Götene

Återvinningscentralen ligger på Miljövägen (parallellt med riksväg 44, infart vägen mot Kinne-Kleva, därefter första vägen till höger).

Öppettider

  • Måndag 7-12
  • Tisdag 7-19
  • Onsdag 7-16
  • Torsdag 7-19
  • Fredag 7-16
  • Lördag 7-15

Information om avvikande öppetider

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Företag

Företag kan lämna små avfallsmängder mot avgift som betalas via återvinningskort. Ansök om återvinningskort.

Regelverk för återvinningskort