Floby återvinningscentral, Falköping

Falköping

Återvinningscentralen är tillfälligt flyttad till en ny plats: Sörby Korsgården 1, strax öster om Floby utmed väg 181.

Flytten beror på att den ordinarie återvinningsstationen ligger på en tidigare deponi som ska sluttäckas.

I samband med sluttäckningen görs också området i ordning för en framtida återvinningscentral med grönt kort. Grönt kort innebär att kunden kan besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider (efter det att man har gått en utbildning).

Öppettider

  • Tisdag, torsdag 14-18
  • Första lördagen varje månad 9-12

Kontaktuppgifter

 

Återvinningsstationen är stängd alla aftnar och helgdagar, utom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Så här sorterar du ditt avfall