Stenstorp återvinningscentral, Falköping

Falköping

Återvinningscentralen är tillfälligt flyttad till en ny plats: Infarten intill Lundblads stängsel, Hantverkaregatan 39, Stenstorp.

Återvinningscentralen är STÄNGD för ombyggnad från 27 april. Den tillfälliga återvinningscentralen öppnar den 15 maj. Ordinarie öppettider gäller. Den tillfälliga platsen beräknas användas fram till årsskiftet 2023-2024.

Flytten beror på att den ordinarie återvinningsstationen ligger på en tidigare deponi som ska sluttäckas.

I samband med sluttäckningen av Stenstorp deponi görs också området i ordning för en framtida återvinningscentral med en hårdgjord yta. Återvinningscentral  kommer också att utrustas med grönt kort. Grönt kort innebär att du kan besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider (efter att du har gått en utbildning).

Öppettider

  • Måndag, onsdag 14-18

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.