Upphandlingar

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Uppgift om kontaktperson anges nedan vid aktuell upphandling.

Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

----------------------------------------------------------------

Avfall & Återvinning Skaraborg söker en aktör som kan ta sig an att tömma enskilda avloppsanläggningar i Grästorps kommun

Uppdraget gäller fr.o.m 250101 t.o.m 261231.

Omfattar cirka 400 anläggningar som ska tömmas en gång om året med undantag av cirka 30 anläggningar som töms mer än en gång om året. Den sammanlagda årsvolymen beräknas uppgå till cirka 1250 kbm och 430 tömningar per år.

Frågor och önskemål om ytterligare underlag kan ställas fr.o.m. 240715 t.o.m 240831.

Vänligen maila till: mikael.thornberg@avfallskaraborg.se .