Förenklad delgivning

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling. Denna information beskriver hur Avfall & Återvinning Skaraborg använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som berörda ska ta del av (delges).

Avfall & Återvinning Skaraborg skickar två brev

För att vara säker på att berörda får handlingen som de ska ta del av skickar Avfall & Återvinning Skaraborg två brev. Breven skickas till senast kända adress.

  • Det första brevet innehåller handlingen som ska delges.
  • Två arbetsdagar därefter skickas ett kontrollmeddelande om att det första brevet har skickats. Om man bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, behöver man snarast kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg.

 

När är man delgiven?

Man är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Kontrollmeddelande skickas inte om handlingen skickats på elektronisk väg.

Exempel på hur det går till

  • 1 mars: Det första brevet innehållande handlingen skickas till den som ska delges.
  • 3 mars: Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress.
  • 15 mars: Man räknas som delgiven två veckor efter första brevet.