Matavfall och sortering, vad är på gång?

1 januari 2024 är ett viktigt datum inom avfallsbranschen. Enligt lagkrav blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Samma datum övergår även ansvaret för insamling av förpackningar till Sveriges kommuner.

Alla hushåll i småhus, fritidshus och flerbostadshus berörs av de nya lagkraven.

Enligt EU:s avfallsdirektiv är det obligatoriskt med separat insamling av matavfall i samtliga EU-länder från och med 2024. Matavfallet är en resurs som används till produktion av biogas och biogödsel.

Lagkrav har även införts på fastighetsnära insamling av förpackningar. System för insamling ska vara utbyggd senast 1 januari 2027. Det första steget sker vid årsskiftet då sveriges kommuner blir ansvariga för insamling av förpackningar.

Införandet av obligatorisk insamling av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att ske stegvis. För mer detaljer se information under respektive kommun.

Essunga, Grästorp och Götene

Falköping, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara

Gullspång