Latrinhämtning

De fastigheter som inte har ett enskilt avlopp ska ha en annan godkänd toalettlösning. Det kan till exempel vara torrtoalett, mulltoa, utedass eller förbränningstoalett. Tänk även på att du behöver ha ett latrinabonnemang för restprodukten från toaletten om du har torrtoalett av annan typ än förbränningstoalett. Om du inte vill ha latrinhämtning måste du ha en ett tillstånd för att själv få kompostera latrinen.

Tänk på att du i regel behöver anmäla till kommunen om du har en torrtoalett. Du hittar mer information om detta under  information om toalettlösningar som inte är vattentoalett. 

Ansök om eget omhändertagande av latrin

Beställa latrinkärl

Hämtning av latrinkärl

Information om toalettlösningar som inte är vattentoalett

Priser för latrinhämtning

Skaffa latrinkärl

Starta latrinabonnemang