Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Egen kompost

För att du ska få kompostera matavfall på din fastighet krävs att vissa villkor är uppfyllda. A&ÅS handlägger inte dessa ansökningar, det respektive kommuns miljömyndighet som ska kontaktas.

Krav för att få kompostera matavfall

Så här anmäler du att du komposterar matavfall

Jag har redan varmkompost, varför får jag brev om matavfallskärl?

Tömning av restavfallkärlet när du har kompost

Ändra ditt abonnemang

Kostar det att anmäla kompost?