Egen kompost

För att du ska få kompostera matavfall på din fastighet krävs att vissa villkor är uppfyllda. A&ÅS handlägger inte dessa ansökningar utan det är olika i varje kommun.

Krav för att få kompostera matavfall

Så här anmäler du att du komposterar matavfall

Tömning av det gröna kärlet när du har kompost

Ändra ditt abonnemang