Hjo återvinningscentral

Hjo Central med grönt kort

Hjo återvinningscentral hittar du på Timmervägen 1.

Öppettider

  • Måndag-fredag 9-16.30
  • Lördag 9-13

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, utom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Du som har grönt kort kan besöka återvinningscentralen under årets alla dagar 7-21.

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Så här sorterar du ditt avfall

Företag

Företag kan lämna små avfallsmängder mot avgift som betalas via återvinningskort. Ansök om återvinningskort.

Regelverk för återvinningskort