Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Renhållningsordning

Renhållningsordning är samlingsnamnet för avfallsföreskrifter och avfallsplan. Den är ett av verktygen för att styra och följa upp avfallshanteringen. Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för vår gemensamma renhållningsordning.

Avfallsplan

Avfallsföreskrifter och hämtningsanvisningar