Enskilda avlopp

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

I Avfall & Återvinnings föreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt. Här är en sammanfattning:

  • Tömningen sker enligt entreprenörens schema (PR Slamsugning AB). För Grästorps kommun, kontakta Farmartjänst i Grästorp AB, 0514-122 00
  • Slutna tankar töms vid behov men minst en gång om året. Beställs hos entreprenören.
  • Extra tömningar av slamavskiljare eller slutna tankar. Beställs hos entreprenören.
  • Avfall & Återvinnings eller kommunens föreskrifter och hämtningsanvisningar ska följas

 

Se avgifter för slamtömning i respektive kommuns avfallstaxa.

Anmälan och tillstånd för att anlägga enskilt avlopp

Ansök om att få tömma och sprida slam från din avloppsanläggning

Ansök om förlängt tömningsintervall av enskilt avlopp

Beställ akut slamtömning

Beställ latrinkärl

Beställ slamtömning utöver ordinarie schema

Information om olika avloppslösningar

Regler för tömning av enskilda avlopp

Slamtömningsentreprenörer

Tömningsschema slam