Sluttäckning

Avfall & Återvinning Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Dessa deponier är Borreboda i Töreboda, Bångahagen i Mariestad, Norra Skogen i Karlsborg, Odenslund i Gullspång och Risängen i Skövde.

Arbetet sker enligt tidsplaner och villkor som är fastställda av länsstyrelsen och görs för att täta soptipparna så att så lite regnvatten som möjligt kan tränga ned till soporna som är deponerade. Soptipparna kommer att finnas kvar under lång tid och det är viktigt att de orsakar så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön.

Sluttäckningen innebär att deponierna formas till och påförs ett upp till två meter tjockt lager av olika material. Delar av de material som används kan till exempel bestå av schaktmassor, betongkross eller andra liknande restprodukter.

Vill du lämna massor till sluttäckning?

Lagar om massor till sluttäckning