Uppehåll i sophämtning

Sophämtning och slamtömning går inte att säga upp, men om ingen bor i ett hus så finns det möjlighet att ansöka om uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

Minsta tid för att ansöka om uppehåll för är 6 månader för sophämtning och ett år för slamtömning. 

Ansökan om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning