Essungas återvinningscentral

Essunga

Krusegårdens återvinningscentral ligger i Nossebro. Följ skyltar från Krusegårdsgatan vid vårdcentralen. Vår återvinningscentral är i första hand avsedd för privatpersoner.

Öppettider

  • Tisdag 12-19
  • Torsdag 12-19
  • Första lördagen i varje månad 9-12

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Företag

Små företag och verksamheter får lämna mindre avfallsmängder mot avgift som betalas via återvinningskort.

Ansök om återvinningskort. 

Regelverk för återvinningskort

Från och med 1 april 2023 får inte företag lämna tryckimpregnerat träavfall vid Krusegårdens återvinningscentralen, på grund av att gällande tillståndsmängder har överskridits.