Delat kärl

Två fastighetsinnehavare som har väldigt lite avfall kan efter särskild ansökan får tillstånd att dela på ett abonnemang för sophämtning.

Förutsättningen är att fastighetsinnehavarna delar tomtgräns, samt har så lite avfall att man klarar av att dela på ett abonnemang med den minsta kärlstorleken 140 l på  kärlet avsett för restavfall.

Ansök om delat kärl.