Södra Ryds återvinningscentral

Skövde

Återvinningscentralen finns på Västra Skogsrovägen, mittemot Spånvägen.

I Skövde finns förutom Risängens återvinningscentral ytterligare sex återvinningscentraler med begränsade öppettider och mottagning. Dessa återvinningscentraler är endast till för hushållens sortering.

Öppettider

  • Tisdag 17-20
  • Lördag 9-12


Återvinningscentralerna är stängda alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Vi tar inte emot osorterat avfall

Från och med 1/11 ska allt avfall som du lämnar sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Invasiva växter lämnas på Bångahagens ÅVC i Mariestad eller Risängens ÅVC i Skövde. 

Kontaktuppgifter